A Life-Threatening Uterine Inversion and Massive Post Partum Hemorrhage Caused by Uterine Atony in A Primigravida Uterine Inversion

Işıl Uzun Çilingir, Volkan Atalay, Ayşe Karahasanoğlu, Barış Kaya, Işık Akın
2013 Haseki Tıp Bülteni  
Özet Uterine inversiyon doğumun üçüncü evresinin sık rastlanmayan ve hayatı tehdit edebilen bir komplikasyonudur. Puerperal inversiyon sıklığı çalışmalarda 550 de bir ile bir kaç binde bir arasında değişmektedir. Maternal mortalite ilişkili kan kaybı ve ve şoka bağlı olarak %15 lere kadar çıkabilmektedir. Biz burada primipar bir hastada histerektomiye neden olan ve şiddetli kanama ile seyreden bir uterin inversiyon olgusunu sunduk. (Ha se ki T›p Bül te ni 2013; 51: 139-40)
more » ... ahtarKelimeler:Uterine inversion, hysterectomy, postpartum bleeding, atony Abs tract Uterine inversion is a rare and life-threatening complication of third stage of labour. It has been reported that the incidence of uterine inversion varies between 1 in 550 and 1 in several thousand in normal deliveries. The high maternal mortality rate may be attributed to associated life-threatening blood loss and shock. Herein, we report the case of a primiparous patient with uterine inversion in whom hysterectomy was performed in order to control bleeding. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2013; 51: 139-40)
doi:10.4274/haseki.1016 fatcat:c6qujg42affwrjwux7q5ic72vm