AC properties of Pr0.7Ca0.3MnO3 ceramics

Shi Da-Wei, Wu Mei-Ling, Yang Chang-Ping, Ren Chun-Ling, Xiao Hai-Bo, Wang Kai-Ying
2013 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.62.026201 fatcat:ol5gbs5firak7jttl5bdcisccm