YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA
2018 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır. Uluslararası ulaşım imkânlarının artması, iletişimde bilgisayar ağlarının kullanılması yabancı ülkeler ile temasların gelişimine etki etmiştir. Yabancı dil kullanımı insanların günlük yaşamları ve iş hayatlarında önemli yer almıştır. Yabancı dil konusundaki talep, eğitim ve öğretimi konusunda yeni teknikler geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirilmiştir. Makalemizde yabancı dil eğitim öğretimi konusunda toplam kalite
more » ... etimi yöntemlerinden yararlanılması konusu incelenmiştir. Çalışmamızın amacı, yabacı dil eğitim ve öğretiminde yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmek olarak özetlenebilir. Bu amaçla kaynak tarama yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada toplam kalite yönetimi uygulamalarının çözüm olabileceği değerlendirilmiştir. Eğitim öğretim konusunda toplam kalite yönetimi uygulamalarının önemi ile genel bilgilere yer verildikten sonra konu yabancı dil eğitim öğretimi özelinde irdelenmiştir. Bu anlamda önce SWOT analizi ile durumun tespiti önerilerek toplam kalite yönetiminin unsurlarından olan hedef kitle odaklılık, tam katılım, sürekli iyileştirme ilkeleri doğrultusunda yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Yabancı dil eğitiminde top-
doi:10.9761/jasss7911 fatcat:hool473jwzeh3cgnnmrdssecae