Busfremkommelighed i hovedstadsområdet

Ingrid Bugge
2020
Konkurrencedygtige rejsetider og høj regularitet er meget afgørende for et velfungerende højklasset busnet. Samtidig er terminalers og Park & Ride pladsernes succes meget afhængig af, at den kollektive transport kører rettidigt og korresponderer. Særligt i Københavnsområdet er bussernes hastigheder lave og regulariteten for dårlig. Det hænger primært sammen med den stigende biltrafik på vejnettet, samtidig med at vejen flere steder benyttes tæt på eller over kapacitetsgrænsen. Dernæst hænger
more » ... sammen med trafiksaneringer, der desværre mange gange er kendetegnet ved at have en negativ effekt på bussernes rejsetider. Mange trafiksaneringer af lokale byområder har tit den konsekvens, at meget trafik flyttes ud på de større veje, hvor busserne kører. Man " glemmer" ofte at tænke i busvenlige løsninger. HT har derfor igennem de seneste par år dels satset på at intensivere HT og nogle af de centrale vejmyndigheder samarbejde om at forbedre busfremkommeligheden og dels på at synliggøre trængselsproblemerne bl.a. ved hjælp af GIS. HT har i den forbindelse udviklet et GISprogram FREM2, som på baggrund af data indsamlet fra HT's tællebusser visualiserer hvor hurtig busserne kører i hele HT-området.
doi:10.5278/ojs.td.v6i1.4401 fatcat:4o5ueosbpbaypax4albbqykwui