SEJARAH KEPUSTAKAAN DALAM KONTEKS ISLAM : PERIODISASI PERTENGAHAN

Mustofa .
2019 Publication Library and Information Science  
Kajian ini menggunakan metode deskriptif berupa kajian pustaka. Perpustakaan menjadi pusat kebudayaan terpenting, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah, hasil karya terjemahan dan karang mengarang mengalami perkembangan, produksi kertas mengalami kemajuan dan penyalinan buku berkembang. Selanjutnya pada masa pertengahan peradaban Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, yaitu masa bani Umayah dan masa bani Abbasiyah, Kemunduran peradaban Islam tidak terlepas dari
more » ... ak terlepas dari dunia perpustakaan. Ilmu yang telah dipaksa dihilangkan melalui pembakaran ataupun pembuangan buku-buku perpustakaan Islam sangat berdampak buruk bagi peradaban umat Islam. Akhirnya, sangatlah diperlukan suatu kesadaran bersama bagi masyarakat Islam untuk merubah pemikiran bahwa kemajuan tidak dapat dicapai tanpa usaha dan penguasaan terhadap suatu ilmu pengetahuan. Salah satu aspek yang diperlukan adalah tersedianya sumber informasi dan ilmu dari sebuah lembaga seperti perpustakaan, yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan sebagai tempat untuk penelitian untuk menemukan ilmu-ilmu baru sebagaimana dilakukkan oleh para ulama dan ilmuan Islam terdahulu pada masa kemajuan pemikiran dan peradaban Islam.
doi:10.24269/pls.v2i2.1155 fatcat:5l264izcpjdh7cnpsihddxi7yy