Kjære TFU lesere

Viggo Vestel
2016 Tidsskrift for Ungdomsforskning  
Kjaere TFU lesere Denne utgaven av Tidsskrift for Ungdomsforskning har fått nummeret 1. 2016. Miljøet av ungdomsforskere i Norge er ikke stort, og artikkeltilfanget går derfor i bølger. Som noen av dere sikkert har oppdaget, har det bare kommet ut ett nummer i 2015. Grunnen til dette er at artiklene rett og slett ikke ble ferdige innen fristen som var nødvendig for å få ut nr. 2. i 2015. Vi håper leserne har forståelse for dette.
doaj:3478b33fe9e04e2791a300758dbe22ac fatcat:j3u3vn323bfjdd4bqlt6jf4bwq