Beliefs of university students on mental illness

Satı Ünal, Filiz Hisar, Bülent Çelik, Zeynep Özgüven
2010 Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences  
Researches ÖZET Üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançları Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi'ne devam eden 516 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Sosyodemografik Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Evli olan öğrencilerin utanma alt ölçeği puan
more » ... laması bekar olanlarınkinden daha yüksekti p<0.05. Maddi durumunu orta düzey olarak değerlendiren öğrencilerin tehlikelilik alt ölçeği puan ortalaması iyi ve kötü olarak değerlendirenlerin puan ortalamasından daha yüksekti p<0.05. Ruhsal hastalığı olan bireylerle hiç karşılaşmadığını belirten öğrencilerin utanma alt ölçeği puan ortalaması karşılaştığını belirtenlerin puan ortalamasından daha yüksekti p<0.05. Karşılaştığı ruhsal hastalıklı bireyin arkadaşı ya da komşusu olduğunu belirten öğrencilerin tehlikelilik ve utanma alt ölçekleri puan ortalamaları akrabası olduğunu belirtenlerin puan ortalamasından daha yüksekti p<0.05. Sonuç: Ruhsal hastalığa ilişkin olumsuz inanç; evli, ruhsal hastalığı olan bir kişiyle daha önce hiç karşılaşmamış ve orta düzey ekonomik duruma sahip olan öğrencilerde daha yüksek, ruhsal hastalıklı akrabaya sahip olanlarda ise daha düşük bulunmuştur. ABSTRACT Beliefs of university students on mental illness Objective: This study was carried out with the aim of determining the beliefs of university students on mental illness. Methods: This is a descriptive study. The sample of the study comprises 516 students attending Gazi University. The data of the investigation were collected using Sociodemographic Information Form and Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMI) Results: Mean score of shame subscale was higher in married students than in single ones p<0.05. Mean score of dangerousness subscale was higher in students who evaluated their economic status as average than the those who evaluated their status as high and low p<0.05. Mean score of shame subscale was higher in students who did not meet anyone with psychiatric disease than those who did so p<0.05. Mean scores of dangerousness and shame subscales were higher in the students who were either a neighbour or a friend of the individual with mental illness than those of the students who were relatives of a patient p<0.05. Conclusion: Negative beliefs toward mental illness were higher among students who were married, have not met anyone with psychiatric disease, who had an average economic status. On the other hand, these negative beliefs were lower among students who had a relative with mental illness.
doi:10.5350/dajpn2010230301t fatcat:hcqzjr5swbagplenmen7boioru