Twardzina układowa – czynniki prognostyczne, aktywność i ciężkość choroby

Ligia Brzezińska-Wcisło, Anna Lis-Święty
2011 Przegląd Dermatologiczny  
Twardzina układowa jest chorobą tkanki łącznej o różnym obrazie klinicznym,przebiegu i rokowaniu. Ocena stanu chorego w poszczególnychprzypadkach klinicznych jest trudna. Choroba nie charakteryzujesię wyraźnymi fazami zaostrzeń i remisji. Mogą występować zmianybędące wynikiem toczącego się procesu zapalnego – aktywna choroba,i zmiany związane z włóknieniem – nieodwracalne uszkodzenie.Wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych biomarkerów mogłobybyć pomocne przy ustalaniu wskazań do wdrożenia
more » ... zań do wdrożenia intensywnegoleczenia immunosupresyjnego i ocenie jego skuteczności.
doaj:4f2d620a71ba4902b2f580936699a9e1 fatcat:ch622rut6bcvrnstimiqdmj6cm