Lipoxygenase activity and rhizomes ultrastructure of vegetative and generative shoots of Equisetum arvense L
Активність ліпоксигенази й ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L

L. M. Babenko, M. M. Shcherbatiuk, I. V. Kosakivska
2015 Біологічні студії  
Досліджено характер змін активності ліпоксигенази (ЛОГ) та ультраструктуру клітин кореневища хвоща польового (Equisetum arvense L.) в онтогенезі. Проаналізовано активність ЛОГ в онтогенезі у кореневищ спороносного і вегетативного пагонів. Встановлено, що вихід зі стану спокою відбувається на тлі зростання активності 9-ЛОГ. У кореневищах вегетативних пагонів ідентифікована активність 9-ЛОГ, тоді як у кореневищах генеративних пагонів виявлено 9-ЛОГ і 13-ЛОГ активності. З'ясовано, що зміни в
more » ... ості ліпоксигенази в цілому узгоджуються з динамікою метаболізації ліпідів у кореневищі E. arvense упродовж онтогенезу. У диференційованому кореневищі E. аrvense, на відміну від наземного стебла, немає валекулярних каналів і порожнини всередині. Практично весь простір між покривною тканиною та провідними пучками заповнений крупними клітинами основної паренхіми, яка виконує запасаючу функцію. Клітини паренхіми вакуолізовані, містять численні амілопласти, заповнені крохмальними зернами. Виявлені специфічні зміни, що відбувалися в ультраструктурі клітин кореневища хвоща під час виходу зі стану спокою, а саме: зменшення числа крохмальних зерен в амілопластах і збільшення кількості ліпідних крапель, які формують розташовані поруч із плазмолемою характерні скупчення. У клітинах епідерми (ризодерми) та поверхневих шарах клітин паренхіми, що залягають ближче до ризодерми, ідентифіковані численні осмієфільні пігментні гранули значної електронної густини, які зумовлюють темний колір кореневища. Ключові слова: Equisetum arvense L., ліпоксигеназа, жасмонова кислота, ультраструктура. ВСТУП Ліпоксигенази (лінолеат:кисень:оксидоредуктази КФ 1.13.11.12, (ЛОГ) -клас не ге мових залізовмісних діоксигеназ, які каталізують окиснення поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), що містять 1,4-цис-, цис-пентадієнову систему, з утворенням гідропероксидів транс-і цис-кон'югованих дієнів [9] . Така реакція є ключовою у циклі окислення поліненасичених жирних кислот [1, 2, 12, 15, 16] . Подальші перетво рення ферментами ліпоксигеназної системи призводять до утворення окислених похідних ПНЖК, у тому числі фізіологічно активних сполук -оксиліпінів, які забезпечують відпо відь організму на дію абіотичних і біотичних стресорів, а також Biol. Stud. 2015: 9(1); 153-162 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0901.405 www.
doi:10.30970/sbi.0901.405 fatcat:u3ovon5yqfghtn7qvxygy2r2jm