SZKOLENIE PODYPLOMOWE/POSTGRADUATE EDUCATION Chromogranina A (CgA)-charakterystyka dostępnych metod badawczych i uwarunkowań mogących mieć wpływ na uzyskane wyniki Chromogranin A (CgA)-characteristic of the currently available laboratory methods and conditions which can influence the results

Mgr Glinicki, Klinika Cmkp, Piotr Glinicki, Wojciech Jeske
unpublished
Streszczenie Chromogranina A (CgA) jest głównym, niespecyficznym markerem guzów neuroendokrynnych (NET, neuroendocrine tumors). Wykorzy-stuje się ją w diagnostyce i kontroli efektów leczenia pacjentów z NET. Dostępne są komercyjne testy pozwalające oznaczyć stężenie CgA w surowicy lub osoczu. Metody te cechują się różnie wysoką czułością i swoistością oraz różnią się wieloma parametrami analitycznymi. Istnieje wiele czynników i patologii mogących wpływać na wynik oznaczenia stężenia CgA.
more » ... tężenia CgA. Dlatego wydaje się, że omówienie tych zagadnień może być przydatne w praktyce laboratoryjnej i klinicznej. (Endokrynol Pol 2009; 60 (5): 415-419) Słowa kluczowe: chromogranina A, Abstract Chromogranin A is a main, nonspecific neuroendocrine tumor marker (NET). It's estimation was applied for diagnostic purposes and for monitoring the treatment of NET. Currently few commercial assays are available allowing measurement of CgA concentration in serum or plasma. These methods have various sensitivity and specificity and differ in many analitycal parameters. Numerous factors and patholo-gies may influence the outcome of the CgA measurement. Therefore, a review article on this matter may be useful for clinical and laboratory practice. (Pol J Endocrinol 2009; 60 (5): 415-419)
fatcat:nis2ojirqjc6jd4itemmdiy4d4