Vermikülitin Broilerlerde Altlık Olarak Kullanımının Bazı Sağlık ve Stres Parametreleri Üzerine Etkisi
The Effect of Vermiculite as Litter Material on Some Health and Stress Parameters in Broilers

Ahmet YILDIZ, Kürşat YILDIZ, Betül APAYDIN
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This study was conducted to determinine the effect of vermiculite as the litter material on some health and stress parameters such as alanin aminotransferaz (ALT), aspartate aminotransferase (AST), total protein (TP), albumin (ALB), glucose (GLU), cholesterol (CHOL), superoxide dismutases (SOD), malondialdehyde (MDA), catalase (CAT), footpad burn (FPB), gait score (GS), tonic immobility duration (TI) and feathering score (FS) in broilers. In present study, 195 day-old chickens were divided into
more » ... three treatment groups placed on litter materials such as woodshavings (WS), mixture of woodshavings-vermiculite (WSV) and vermiculite (V), respectively. The experiment lasted for 42 days. At the end of the experiment, it was ascertained that the litter material did not have significant effect on ALT, AST, TP, ALB, GLU, CHOL, CAT and feathering score, but had significant effect on FPB, GS, TI, SOD and MDA values (P<0.01). FPB and GS were lower in the pens littered with V and WSV than in the pen littered with WS. The foot health was positively affectef by the use of V and WSV as litter material. TI of WS group was longer than those of V and WSV groups. SOD, MDA values from oxidative stress parameters were found lower (P<0.01) in the V and WSV groups than that of WS group. Consequently, vermiculite may be used as litter material in the rearing of broiler without adverse health problem. Özet Bu çalışmada, farklı altlık materyallerinin ALT, AST; TP, ALB, GLU, CHOL, SOD, MDA, CAT, ayak taban yanığı, yürüme skoru, tonik immobilite ve tüylenme skoru gibi bazı sağlık ve stres parametreleri üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada 195 adet günlük civciv kullanıldı. Civcivler üç farklı altlık materyali (talaş, talaş-vermikülit karışımı ve vermikülit) kullanılan bölmelere yerleştirildi. Deneme 42 günlük yaşa kadar sürdürüldü. Denemenin sonunda ALT, AST, TP, ALB, GLU, CHOL, CAT ve tüylenme skoru bakımından altlık materyalleri arasında fark bulunamadı (P>0.05), ayak taban yanığı, yürüme skoru, tonik immobilite, SOD ve MDA değerleri bakımından ise altlık grupları arası fark önemlidir (P<0.01). V ve WSV gruplarında WS grubuna göre FPB ve GS daha düşüktür. V ve WSV altık olarak kullanımı ayak sağlığının olumlu etkilemiştir. TI süresi WS grubunda V ve WSV gruplarından daha yüksek bulunmuştur. Oksidatif stres parametrelerinden SOD, MDA değerleri V ve WSV gruplarında WS grubundan daha yüksektir. Sonuç olarak, broylerlerde sağlık üzerine zararlı bir etkisi olamadığından, vermikülit atlık olarak kullanılabilir.
doi:10.9775/kvfd.2013.9639 fatcat:6d6n437hhrfjjpqfmr735g2qd4