INTERACTIVE PERSPECTIVES ON PACKAGE DESIGN AND EVALUATION OF DESIGN STUDENTS`S AWARENESS ON THIS MATTER

Gonca Yayan, Hatice Bahattin Ceylan
2018 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
ÖZ Hızla gelişen teknoloji, tüketicinin değişen yaşam tarzı, rekabetçi ve yenilikçi pazar ortamı, firmaları piyasaya sürdükleri ürünlerini rakiplerinden daha fazla farkedilebilir ve tercih edilir kılan ambalaj tasarımına yöneltmiştir. Bu nedenle, son günlerde adını sıkça duyduğumuz inovatif tasarım kaygısı altında interaktif ambalaj tasarımları devreye girmektedir. Eğlenceli, kullanım yelpazesi geniş ve sıradışı ambalajların, özelliksiz ambalajlara oranla daha fazla talep edilir hale geldiği
more » ... lir hale geldiği günümüzde, bu önemli detayın tasarım öğrencileri tarafından biliniyor olması da oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ambalaj tasarımında kullanılan interaktif yaklaşımlar ile birlikte ürünlerin tüketici ile buluşma noktasında, etkileşimli tasarımların tüketici algısına yönelik olumlu etkileri ele alınmaktadır. Bu amaçla, öncelikli olarak ambalaj, interaktif ambalaj, satınalma kararı kavramları açıklanmış ardından, bu kavramlar hakkında yükseköğrenim düzeyindeki tasarım öğrencilerinin farkındalıkları istatiksel analizler yardımıyla değerlendirilmiş, açıklanan kavramlar ışığında ve elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak tasarım öğrencilerine çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda, ambalaj tasarımında interaktif yaklaşımlar hakkında tasarım öğrencilerinin bilgi düzeyinin yetersiz olduğu görülmüş, araştırma esnasında kendilerine verilen küçük bir bilgi sonrasında yaratıcı fikirler sunmuşlardır. Sonuç olarak; çalışmada, gelişen teknoloji ve yenilikçi tasarım konuları hakkında öğrencilerin farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. ABSTRACT Rapidly developing technology, changing lifestyle of consumers, competitive and innovative market place lead firms to more recognizable and preferable package design for the products they market. For that reason, interactive package design which we frequently hear in these days, steps in with the innovative design apprehensions. Today, where entertaining and unsuaual packages with wide range of applications became more demandable compared to packages without any feature it is important for design students that they are aware of this important detail. In this work, postive effects of interactive designs on consumer perception on the meeting point of interactive approaches on package design together with consumers are evaluated. For this purpose, primarily package, interactive package, decison to purchase terms were explained then awareness of design students on universtiy level about these terms are measured with statistical analysis and later design students were given various advises pursuant to the results obtained. Paralel with the data gathered as a result of this research, it has been noticed that although the knowledge levels of design students on interactive approaches to package design are insufficient they achieved to present creative ideas when they were shared with some information. Thus, in this work increasing the awareness levels of design students regarding technology and innovative design subjects is discussed.
doi:10.7816/idil-07-47-12 fatcat:qaa4kghnlbbyxkwcxkgnnstpxi