Modeling of Gas-Dynamic Processes in Pipelines at Waste Disposal

S. Medvediev, V. Badah
2019 Mechanics and Advanced Technologies  
Анотація. Сучасний пасажирський літак неможливо розглядати без вимог щодо забезпечення безпеки та комфорту перебування пасажирів на борту. Однією з систем, що забезпечує необхідні комфортні умови на літаку, є система видалення відходів, яка призначена для задоволення фізіологічних потреб організму людини. На сьогоднішній день перспективним типом системи видалення відходів є система вакуумного принципу дії. Розробка таких систем, що складаються з пристроїв на різнорідних фізичних принципах
more » ... них принципах функціонування, представляє собою комплексну науковотехнічну проблему, пов'язану з проведенням різнопланових прикладних досліджень в області проектування, розробки та цільового застосування системи. Одним з основних елементів системи є трубопроводи що зєднують ємність для збору відходів з баком зберігання відходів. Важливим при проектуванні трубопроводів є визначення іх габаритних та газодинамічних характеристик на ранніх етапах розробки. Метою роботи, представленої в статті, є дослідження процесу видалення відходів що протікає у трубопроводі та побудова математичної моделі, що описує газодинамічні процесси. Ключові слова: вакуум; літак; система видалення відходів; трубопровід; відходи; математична модель.
doi:10.20535/2521-1943.2019.87.189798 fatcat:v3ddbfeo4vd7bejbzrtjo3ywoe