The Prussian case in the Treaty of Oliwa of 3 May, 1660, Part 1. The end of hostilities and Brandenburg's preparations for peace negotiations (1657–1659 / 1660)
Sprawa pruska w traktacie oliwskim z 3 maja 1660 roku cz. 1 zakończenie działań wojennych i brandenburskie przygotowania do rokowań pokojowych (1657–1659/1660)

Dariusz Makiłła
2018 Komunikaty Mazursko-Warmińskie  
doi:10.51974/kmw-134910 fatcat:62fyno4vrvel3ivth3nlsbnpya