Tiyatroda Fars Tekniğinin Genel Çerçevesi

Burak AKYÜZ
2015 Aydın Sanat İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi  
Burak AKYÜZ 1 ÖZ Tiyatroda fars tekniğinin genel özellikleri ve bu özelliklerin tarihsel süreci üzerine bir araştırma yazısıdır. Komedinin alt türlerinden biri olan fars tekniği daha çok yazılı kaynaklar üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Antik Yunan'daki Attelan Farslarından başlayarak, günümüze kadar olan süreci ana hatlarıyla sorgulanmıştır. Tiyatro tarihi süreci içinde 'basit gülmece türü' anlayışından ziyade teknik özellikleri üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte çok eski zamanlardan
more » ... eri var olan bu türün bugün hala nasıl yaşadığına dair fikir vermektir. Genelde kalın çizgili ve kaba komedi türü olan Antik Yunan dönemi Attelan Farslarıyla; dolantı ve cinsellik vurgusunun çok sivriltildiği Antik Roma dönemi Mimus oyunlarının bu türün atası olduğu noktasından hareket edilmiştir. Fars tekniğinin biçimsel olduğu kadar anlamsal özelliklerine de vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte dönemsel olarak Antik Yunan ve Antik Roma tiyatrosunun fars tekniği anlamında karşılıklı karşılaştırmaları da bu anlamda yapılmıştır.
doi:10.17932/iau.sanat.2015.015/sanat_v07i14007 fatcat:avao5yuc7vexxkx7zzi3ct2gki