Examination of the Effect of HSG Procedure on Ovarian Surface Epithelium: Experimental Study

Ekrem Sapmaz, Nusret Akpolat, Aygen Çelik, Tansel Sapmaz, Sehmuz Pala, Fethi Hanay
2006 Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology  
AMAÇ: HSG islemi esnasinda kullanilan lipiodol, tetrasiklin ve radyasyonun rat over yüzey epiteli üzerine etkisinin incelenmesi. MATERYAL-METOD: 40 adet eriskin, düzenli siklusa sahip Wistar albino cinsi disi rat, estrus fazinda, rastgele, dört gruba ayrildi. G1: (n=10): Batin açilip kapatilan ve X ray uygulanmayan grup. G2: (n=10): Batin açilip kapatilan ve X ray uygulanan grup. G3: (n=10): Batin açilip her bir uterin horna 0.1 ml Lipiodol uygulanan grup. G4: (n=10): Batin açilip 10mg/kg/ip.
more » ... trasiklin uygulanip, 15 dakika sonra her bir uterin horna 0.1 ml Lipiodol uygulanan grup. Batinlari kapatilan G2, G3 ve G4'teki ratlara 2 ser dakika ara ile 3 kez tüm vücut radyasyonu uygulandi (toplam doz=15-20 miliRad). Tüm ratlarin 3 saat sonra batinlari tekrar açildi, sol ooferektomi yapildi. Sol over örnekleri formaldehitle tespit edildi. Hematoksilen Eozin ile boyanan preparatlarda Tabakalanma, tafting, kromatin düzensizligi, nukleus kontür düzensizligi, nukleus boyutunda artis, Nukleus/Stoplazma oraninda artis, pleomorfizm, nukleoli varligi, mitoz ve hiperkromazi incelendi. Her bir parametre için ordinal skala (yok=0 puan, az var=1 puan, var=2 puan, çok var=3 puan) olusturuldu ve hepsi toplanarak toplam over yüzey epitel degisikligi puani hesaplandi. Verilerin istatistiksel analizi için One Way Anova kullanildi.Post Hoc test olarak Tukey HSD test kullanildi ve p BULGULAR: G2'de diger gruplara göre nukleoli varligi ve mitoz degerleri benzer (p>0.05, Tukey HSD test), diger tüm parametreler (tabakalanma, tafting, kromatin düzensizligi, nukleus kontür düzensizligi, nukleus boyutunda artis, Nukleus/Stoplazma oraninda artis, pleomorfizm ve hiperkromazi) anlamli olarak artmis bulundu (p SONUÇ: HSG islemi esnasinda lipiodol ve terasiklin kullanimi radyasyonun over yüzey epiteli üzerine olan kanserojen etkilerini önlemektedir.
doaj:5fefa1c490384081bf44c5ea9842bf0a fatcat:532dc5rzwzfdtnl37prfo4ujh4