Krčingrad at Plitvice and the Babonić – Contextualizing the Date of Construction
Plitvički Krčingrad i Babonići – prilog kontekstualizaciji vremena gradnje

Hrvoje Kekez, Tajana Pleše, Petar Sekulić
2018 Povijesni prilozi  
Stari grad Krčingrad nalazi se na šumovitomu poluotoku između Kozjačkoga i Gradinskoga jezera u sklopu Nacionalnoga parka Plitvička jezera. Unatoč svojemu iznimnom položaju njegova je prošlost slabo poznata zbog nedostatka sačuvanih pisanih izvora. Interdisciplinarnim sagledavanja rezultata arheoloških istraživanja u radu se nastoji odgovoriti na pitanje vlasništva ovoga plitvičkog starog grada. Pri tome je širokom kontekstualizacijom sačuvanih povijesnih izvora razmotren međuodnos Krčingrada,
more » ... režničke županije i knezova Babonića, postojanje srednjovjekovnoga prometnog smjera kroz Plitvička jezera te značenje njegove mikrolokacije.
doi:10.22586/pp.v54i1.55 fatcat:r2eaworwxrbbxckzihnka7yxy4