Uri Ram ın Post-Siyonizm Yaklaşımı Üzerine

Diren ÇAKMAK
2015 International Journal of Political Science & Urban Studies  
Öz Bu çalışmada, İsrailli siyaset sosyologu Uri Ram'ın post-Siyonizm yaklaşımı incelenmektedir. Makalede, post-Siyonizm yaklaşımının tarihsel kökenine yer verilmekte, Ram'ın farklı post-Siyonizm yaklaşımlarına dair yaptığı kuramsal sınıflandırma açıklanmakta ve Ram'ın post-Siyonizm yaklaşımı ve 'Yeni İsrail' kavramı ilişkisi değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın önemi, Ram'ın post-Siyonizm yaklaşımına dair Türkçe siyaset bilimi yazınında ilk akademik araştırmalardan birisi olmasıdır.
more » ... belge tarama ve içerik çözümleme araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca işçi Siyonizmi,liberal Siyonizm, revizyonist Siyonizm, anti-Siyonizm, non-Siyonizm, neo-Siyonizm, post-Siyonizm kavramlarının farkları ortaya konulmakta ve küreselleşme sürecinde İsrail siyasal ve toplumsal hayatındaki dönüşüm ele alınmaktadır. Abstract In this study, Israeli political sociologist Uri Ram's perception of post-zionism is analyzed. In the article, the historical roots of the post-zionism perception is examined, Ram's theoretical classification regarding the different perceptions of post-zionism is explained and the relationship between Ram's perception of post-zionism and the concept of 'New Israel' is elaborated. The significance of this research is that it is one of the first academic researches on Uri Ram's perception of post-zionism in the political science literature in Turkish. In the study, document scanning and content analysis are used as research methods. Further the distinctions among the concepts, labour zionism, liberal zionism, revisionist zionism, anti-zionism, non-zionism, neo-zionism, post-zionism are identified and the transformation in Israel's political and social life is analyzed in the era of globalization.
doi:10.14782/sbd.2015216099 fatcat:azardeiqt5fyvjlfenchwyo5zq