Gripper with Adjustable Grip Force

Jan Lipina, Lukáš Tomek, Václav Krys
2011 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
The article concerns itself with a gripper, which was made primarily by Rapid Prototyping technology (RP). The gripper has been designed and constructed on the Department of Robotics in the SGS project "GRIPPERS FOR MOBILE ROBOTS" under registration number SP-201071. In the article is documented the robot design particularly in terms of functional parts. An important chapter is a methodology of the gripper testing, where gripper parameters and its functional parts made by the RP technology were
more » ... verified. In the final chapter are presented conclusions on the utilization of 3D printing for functional prototype components. Abstract Článek se zabývá efektorem, který byl vyroben převážně technologií Rapid prototyping (dále RP). Efektor byl navržen a zkonstruován na Katedře robototechniky V rámci projektu SGS "EFEKTORY PRO MOBILNÍ ROBOTY" S evidenčním číslem SP-201071. V článku je zdokumentována konstrukce robotu zejména Z hlediska funkčních částí. Důležitou kapitolou je metodika testování efektoru, kde byly ověřovány parametry efektoru a jeho funkční části vyrobené výše zmíněnou technologií. V závěru jsou pak uvedeny učiněné závěry ohledně využitelnosti 3D-tisku na funkční prototypové součásti.
doi:10.22223/tr.2011-2/1877 fatcat:53uvwn3gebfefmlm4okzcptokm