МОДЕЛОВАЊЕ РАДА СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА

Сања Милић, Дубравка Колунџић, Владо Симеуновић
2018 Nova skola  
С обзиром на то да се у школском систему јавља јасна потребаза образовањем даровитих ученика према посебним програмима, као и за давањемпрактичних упутстава која би могла да пруже помоћ заинтересованом наставномособљу да развију програм у својим школама, у раду су се настојале утврдити врсте иструктуре подстицаја који се обликују за даровиту дјецу у школској средини, те се наоснову утврђеног стања предложити дидактичко-методички модели који се могууспјешно имплементирати у васпитно-образовни
more » ... спитно-образовни систем Републике Српске.Питања у раду директно се односе на систематску идентификацију даровитедјеце, тимски приступ раду са даровитим ученицима, израду посебних програма за рад садаровитим, моделовање наставе са даровитим ученицима, афирмацију даровитостии даровитих ученика у свим сегментима друштва.
doi:10.7251/nsk1401008m fatcat:4ufkyz6m5vhsffw53spa3yq5qy