Kudüs ve Devletler Hukuku

ATAÖV Türkkaya
1980 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
doi:10.1501/sbfder_0000001402 fatcat:h7o35uc5mjdrjfeciwb4sel5nu