Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae)'nin Biyolojisine Ana Yaşının Etkileri Üzerinde Araştırmalarurgutlu Bağlarının Beslenme Durumu

Yusuf KARSAVURAN, Özge ANAÇ
2014 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
ÖZET alışmada Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) bireylerinin gelişme süresine, canlı kalma oranlarına, preovipozisyon, ovipozisyon, postovipozisyon sürelerine, ömrüne ve toplam yavru sayısına ana yaşının etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bunun için ananın birinci gün, yedinci gün ve on beşinci gün bıraktığı yavru bireylerin biyolojileri izlenmiştir. Denemeler, sıcaklığı 26±1ºC, orantılı nemi % 65±5 ve aydınlanma süresi 16:8 saat olan iklim odasında yapılmıştır. Ana yaşının
more » ... . ve III. nimf dönemlerinin gelişme süresine etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu görülmüş, diğer biyolojik parametrelere etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. On beşinci gün bırakılan bireyler I. nimf dönemini en kısa sürede ortalama 1,29 günde, birinci gün ve yedinci gün bırakılan bireyler ise 1,64 ve 1,38 günde tamamlamıştır. Üçüncü nimf dönemi gelişme süresini, birinci gün bırakılan bireyler en kısa sürede ortalama 1,24 günde, yedinci gün ve on beşinci gün bırakılan bireyler 1,52 ve 1,61 günde tamamlamıştır. Birinci gün, yedinci gün ve on beşinci gün bırakılan bireyler toplam gelişme süresini sırasıyla ortalama 5,68; 5,44 ve 5,92 günde tamamlamıştır. En kısa ovipozisyon süresi ortalama 8,23 günle birinci gün bırakılan bireylerde görülmüştür. En uzun ömür13,88 günle on beşinci gün bırakılan bireylerde görülürken, en yüksek toplam yavru sayısı51,45 ile birinci gün bırakılan bireylerde görülmüştür. ABSTRACT n this study aimed to find out the effect of the maternal age to the nymphal development time, survival rate, preoviposition, oviposition and postoviposition period, longevity and total number of nymph of Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae). Thus, adults of the first day, seventh day and fifteenth day left offspring biology observed. Experiments, conducted in a controlled climate room condition at temperature 26±1ºC, relative humidity 65±5 % and 16:8 photoperiod. Maternal age effects of first and third nymphal development times been shown to be a statistically significant effects, the effect of other biological parameters were statistically insignificant. On the fifteenth day left nymphs completed first nymphal period development time in a minimal time 1,29 days, on the first and seventh day left nymphs 1,64 and 1,38 days. On the first day left nymphs completed third nymphal period development times in a minimal time 1,24 days, seventh day and fifteenth day left nymphs 1,52 and 1,61 days. First day, seventh day and fifteenth day left nymphs completed development times 5,68; 5,44 and 5,92 days. On the first day left adults completed oviposition period in a minimal time 8,23 days. The longest longevity with13,88 days was on the fifteenth day left nymphs, while the highest total number of nymphswith 51,45 individualswere on the first day left nymphs. Ç
doi:10.20289/euzfd.99903 fatcat:ttxfx7vcgnbadfxjdc2vgob3ku