Patient Blood Management

Yasemin Heper
2018 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi  
ÖZ Hasta Kanı Yönetimi (HKY), gereksiz transfüzyonları önlemek yanında hastanın transfüzyon alma olasılığını en aza indirmeye ve kendi kan rezervini optimize etmeye yönelik tüm uygulamaları içeren bir kavramdır. En çok elektif cerrahiye hazırlanan hastalarda uygulanmakta olup transfüzyon miktarında önemli oranda azalma, maddi olarak tasarruf ve hasta açısından daha iyi tıbbi sonuçlar sağladığı gösterilmiştir. Bu makalede, Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlık uygulamalarının ayrılmaz bir parçası
more » ... ası gerektiğini ilan ettiği HKY'nin temel noktaları özetlenmiştir. Anahtar kelimeler: hasta kan yönetimi, kan elemanları transfüzyonu, otolog kan transfüzyon, anemi, elektif cerrahi işlemler ABSTRACT Patient Blood Management (PBM) is a concept that includes all practices to prevent unnecessary transfusions, to minimize the possibility of the patient receiving transfusion and to optimize the patient's own blood reserve. It is most frequently used in patients being prepared foe elective surgery, and it has been shown that it is very effective in providing a significant reduction in the amount of transfusions, financial savings and better medical outcomes for the patient. This paper summarizes the key points of the PBM, which the World Health Organization has declared that it should be an integral part of health practices.
doi:10.5222/iksst.2018.82787 fatcat:gohbdvgzcnej3g5ewfqmfay4he