A női szerepek megváltozásának társadalmi és katonai vonatkozásai a dualizmus időszakában, 1867–1914

Zoltán Molnár
2020 Using Zirconium(IV) Tetrakis(dodecyl sulfate)  
A dualista időszak fejlődése magával hozta a nők szerepének megváltozását. A gazdasági növekedés következtében egyre nagyobb méreteket öltött a női munkaerő alkalmazása. A tanulmányban bemutatom, hogyan sikerült a nőknek kitörni a másodrangú állampolgárok szerepéből, milyen munkákat végeztek a mezőgazdaságban és az iparban, illetve cselédként, hogyan vált lehetővé oktatásuk, és ezáltal a társadalmi rangjuk emelkedése. Megvizsgálom milyen egyletekbe tömörültek jótékonysági célból vagy érdekeik
more » ... vényesítéséért. Megjelenítem a házasság és a család jelentőségét az osztrák–magyar tisztikar esetében.
doi:10.32563/hsz.2020.3.10 fatcat:jkw3auikjjdobog36lylp4u7jq