The content of available macro- and microelements against the background of enzymatic activity in soils affected by the soda industry
Zawartość przyswajalnych makro i mikroelementów na tle aktywności enzymatycznej gleb zmienionych w wyniku oddziaływania przemysłu sodowego

Agata Bartkowiak, Joanna Lemanowicz
2020 Soil Science Annual  
doi:10.37501/soilsa/126066 fatcat:vtcjtz3bvzakjgqhn6pre4yfdy