Q&A: Jørgen Madsen

Jørgen Madsen, Kongelige Biblioteks
unpublished
projektleder for Primo-projektet, er kendt som fanatisk interesseret i integrated search. Han lever nu drømmen helt ud og har sagt sin stilling op på KB. Sammen med hunden "Nanny" og en container fuldt af indbo er han rejst til Israel for at bosaette sig i landet. Som ny "Product Manager" hos Ex Libris fik han fra februar det globale ansvar for Primo. Jørgen Madsen er 39 år, uddannet bibliotekar og taler engelsk, tysk og portugisisk. Han skal nu supplere dette ved at laere hebraeisk. Israel er
more » ... braeisk. Israel er ikke ligefrem kendt som et problemfrit land at leve i. Hvordan bliver det at bo dér? Hvis man som dansker ønsker en international karriere, er det sjaeldent, at man ikke bliver udfordret af lokale politiske spørgsmål, som alle har en holdning til. Israel er bestemt også for mig et land med store udfordringer. Jeg skal endda bo og arbejde i Jerusalem. Her er det vigtigt at taenke på egen sikkerhed i forhold til, hvor man bevaeger sig, og hvor man vaelger at bo. Jeg har valgt en lejlighed, som ligger et rart sted, og som helt tilsigtet ikke ligger i et meget ortodokst kvarter. Du forlader nu Det Kongelige Bibliotek og Primo-projek-tet dér, hvor langt er I kommet? Vi er kommet langt, men licensbelagte artikler skal med. Lige nu søges artiklerne via metasøgning, og det er slet ikke godt nok. Derudover så jeg også gerne en større rolle for flere af Nationalbibliotekets digitale samlinger. Der er stadig små modstandslommer på KB, men jeg tror, at 2010 vil blive året, hvor Primo bliver accepteret som KB's ker-neforretningssystem. F.eks. ville sådan noget som KUBIS-kon-solideringen ganske enkelt ikke have vaeret mulig i praksis uden integrated search. Hvad er KB's politik for integrated search? Vi har asfalteret foran os, mens vi har kørt derudad. Så andre end jeg må fortaelle, hvad politikken er. Men udfordringen for KB er, at det er et komplekst hus med mange forskelligartede samlinger. Integrated search har et kolossalt potentiale for nationalbiblio-teksdelen af KB, men den idé har jeg ikke vaeret god nok til at saelge. Til min store aergrelse. Hvad er databrøndsprojektets fremtid? Der er to muligheder. Den første og oplagte er, at man kobler sig på en af de store, internationale udbydere. Der er flere solide bud på banen. Den anden løsning er, at man egenudvikler og laver en dansk løsning. Det sidste vil for mig at se vaere en fejltagelse. Jeg var en gang en stor fan af databrøndsprojektet, men den idé bør laegges i graven. Alle skal kunne se at udviklin-gen er gået staerkt, og at de internationale firmaer til enhver tid kan udkonkurrere de små midler, som bl.a. DEFF kan stille til rådighed. Vi talte alle om Summa mod Primo. Hvad er resultatet af den boksekamp? Hvis Summa eksisterer om fem år, vil det formentlig vaere som et lokalt dansk faenomen, der vedligeholdes for en snaever kreds af biblioteker. Jeg vil vove den påstand, at hvis det sam-lede regnestykke blev gjort op, så har KB med Primo samlet set brugt et langt mindre beløb, end det som Summa har kostet Statsbiblioteket. Samtidig har KB to fordele. For det første vil de kunne tjene ganske store summer hjem, da de jo tilbyder det som en drifts-løsning for andre biblioteker. For det andet eksisterer Primo i en knivskarp version-også om fem år. Det ved jeg. For det bliver nemlig min opgave at sikre det!
fatcat:unenzfsm7vantldddeo3mvzfhu