Informacje dla autorów artykułów

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Joanna Duda
unpublished
Artykuły przeznaczone do druku w czasopiśmie Ekonomia Menedżerska powinny być opracowane zgodnie z poniższymi wytycznymi. Objętość nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami. Tekst powinien być pisany w sposób ciągły. Tabele, rysunki, fotografie należy umieszczać w tekście po pierwszym powołaniu. Na pierwszych stronach artykułów należy zamieścić afiliacje w formie przypisu z odsyłaczem gwiazdkowym u dołu kolumny: Instytucja, Miasto. Rysunki powinny być
more » ... w formatach umożliwiających ich edycję (grafika wektorowa), ewentualnie w postaci bitmap o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. W rysunkach i tablicach należy unikać dużego zagęszczenia elementów. Fotografie muszą być kontrastowe, o wymiarach 9 × 13 cm lub większym. Rysunki, tabele i fotografie powinny być opisane numerami, pod którymi znajdują się w tekście. Rysunki i fotografie powinny być dostarczone w postaci oddzielnych plików. Wzory matematyczne muszą znajdować się w oddzielnych wierszach tekstu, a numery wzorów powinny być umieszczone z prawej strony w nawiasach (). Litery greckie powinny być pisane pismem prostym w odróżnieniu od zmiennych,
fatcat:wc4jgxsk4jgdpp5wdmp6clr5xa