بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بومنظامهای تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان

سیدرضا امیری, پرویز رضوانی مقدم
2016 Būm/shināsī-i kishāvarzī  
یکی از محصولات مهم صادراتی کشور پسته (Pistacia vera L.) می باشد که نقش زیادی در صادرات غیر نفتی داشته و سالانه بیش از 800 میلیون دلار سودآوری دارد. اما تولید این محصول در مراکز عمده تولید آن با مشکلات زیادی به خصوص در زمینه کارایی و بهره‌وری انرژی رو به رو می‌باشد. در این بررسی تعدادی از تولید‌کنندگان انتخاب و با تکمیل پرسشنامه‌ها اطلاعات اولیه راجع به تولید محصول پسته جمع‌آوری شد. کلیه داده‌ها به میزان‌های معادل انرژی تبدیل و سپس کارایی انرژی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی برای
more » ... تولید 119423 مگاژول بر هکتار بود، در حالی که کل انرژی خروجی معادل 40950 مگاژول بود. کارآیی مصرف انرژی، بهره‌وری انرژی و انرژی خالص به ترتیب 34/0، 012/0 کیلوگرم بر مگاژول و 78473- مگاژول در هکتار به دست آمدند. همچنین، انرژی الکتریسیته (45 درصد) و سوخت‌های فسیلی (20 درصد) بیشترین سهم در بین انرژیهای ورودی را داشتند و بیشترین تأثیر را بر کاهش کارآیی انرژی گذاشتند. از لحاظ اقتصادی، کل هزینه تولید پسته در هکتار 57469600 ریال و سود خالص آن 62530400 ریال بود. بنابراین، با گسترش فعالیت‌های مناسب مدیریت زراعی و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی می توان کارایی مصرف انرژی را در تولید پسته بهبود داد.
doi:10.22067/jag.v8i3.51325 doaj:0db038c2b2184034b370b6522cd5d02a fatcat:ozkn3bksgzbwdd4pyjm47ppagq