Gezi Parkı Hadisesinin Anatomisi

Gökhan TUNCEL
2014 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz: Ortaya çıktığı mekândan adını alan ve kısa süre içerisinde ülke gündemini meşgul edecek bir harekete dönüşen Gezi Parkı Hadisesi, neden ve sonuçları farklı boyutlarda ele alınması gerekli bir süreç olmuştur. Gezi Hadisesi, ülkedeki devlet -toplum ile iktidar -muhalefet ilişkisinin durumunu ortaya koyan bir süreç olmanın yanında yerel, ulusal ve uluslararası aktörlerin girdiği farklı mekânsal ilişkileri de içinde barındıran bir süreç olmuştur. Karmaşık bir ilişkiler ağı üzerinden yürüyen
more » ... erinden yürüyen sürecin ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve çevresel boyutta, yapısal ve fonksiyonel açıdan derinlemesine irdelenmesi Gezi Hadisesinin daha anlaşılır olmasına katkı sunacaktır. Bu çalışma, değişik toplum kesimleri tarafından farklı bir anlam yüklenen ve farklı bir adlandırmaya tabi tutulan Gezi Hadisesinin yapısal düzeyde analiz edilmesini ve anatomik yapısını çıkartılmasını amaçlamaktadır.
doi:10.20493/bt.07432 fatcat:6ox2b6w4cfbhjmdfenyylblp7e