The classification of electoral systems around the world
Класифікація виборчих систем світу

N. V. Sakir-Molochko, Academy of the State Penitentiary Service, Chernihiv, Ukraine, L. P. Samofalov, Academy of the State Penitentiary Service, Chernihiv, Ukraine
2018 Scientific Herald of Sivershchyna Series Law  
Самофалов Л. П., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СВІТУ Стаття присвячена розгляду різноманітних типів виборчих систем. Кожна виборча система має такі специфічні характеристики, на основі яких стає можливою розробка класифікації виборчих систем. Вітчизняні та зарубіжні науковці мають дещо відмінні підходи в цьому питанні. Автор
more » ... нує оптимальну класифікацію виборчих систем. У статті розглянуто сутність світових виборчих систем, а також визначено їх особливості, переваги та недоліки. Ключові слова: виборча система, пропорційні виборчі системи, мажоритарні виборчі системи, змішані виборчі системи, представницька демократія.
doi:10.32755/sjlaw.2018.01.054 fatcat:3r5wy27gz5e7fkjqskkzq5fpoe