Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Kirişlerin Sönümlü ve Sönümsüz Zorlanmış Titreşim Analizi

Timuçin Alp ASLAN, Ahmad Reshad NOORİ, Beytullah TEMEL
2020 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmada, kesit yüksekliği boyunca fonksiyonel olarak derecelendirilmiş (FD) malzemeli kirişlerin çeşitli dinamik yükler altında zorlanmış titreşim davranışı üzerine bir araştırma yapılmıştır. Farklı sınır koşulları, uzunluk-yükseklik (L/h) oranları ve malzeme değişim katsayılarının Euler-Bernoulli ve Timoshenko kirişlerinin sönümlü ve sönümsüz zorlanmış titreşimleri üzerindeki etkileri de parametrik olarak incelenmiştir. FD malzemeli çubukların davranışını idare eden hareket
more » ... minimum toplam enerji prensibi yardımıyla elde edilmiştir. Elde edilen kanonik diferansiyel denklemler, Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi (TFY) yardımıyla Laplace uzayında sayısal olarak çözülmüştür. Viskoelastik malzeme durumunda Kelvin tipi sönüm modeli kullanmıştır. Bu modelde elastik sabitler, elastik-viskoelastik analoji ile Laplace uzayındaki kompleks karşıtları ile değiştirilir. Önerilen yöntemin sonuçlarının doğruluğu, ANSYS sonlu elemanlar paket programının sonuçları ile karşılaştırılarak kanıtlanmıştır. Anahtar kelimeler: Fonksiyonel derecelenmiş malzeme; Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi, Ters Laplace dönüşümü, Kelvin sönüm modeli Abstract In this study, a research has been conducted on the forced vibration behavior of beams with functionally graded (FG) material along the height of the cross-section under various dynamic loads. The effects of different boundary conditions, length-height (L/h) ratios and material variation coefficients on damped and undamped forced vibrations of Euler-Bernoulli and Timoshenko beams are also examined parametrically. The equations of motion which govern the behavior of the beams with FG material have been obtained with the help of the minimum total energy principle. The canonical differential equations * Sorumlu (Corresponding author) yazar: Timuçin Alp ASLAN, taslan@cu.edu.tr Geliş tarihi: 27.05.2020 Kabul tarihi: 30.07.2020 Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Kirişlerin Sönümlü ve Sönümsüz Zorlanmış Titreşim Analizi 498 Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 35(2), Haziran 2020 obtained are solved numerically in the Laplace space with the aid of Complementary Functions Method (CFM). Kelvin type damping model is used in case of viscoelastic material. In this model, elastic constants are replaced by their complex counterparts in the Laplace space by means of the elasticviscoelastic analogy. The accuracy of the results of the proposed method has been confirmed by comparing it with the results of the ANSYS finite element package program.
doi:10.21605/cukurovaummfd.792455 fatcat:gugwbcdrzja4xjh2y4srjlclve