Konferensinformation Administration Per Bergström sjunger ur teknikkursplanen Vända problem till positiva lösningar Prisutdelning och avslutning Hur kan jag som lärare i teknik använda företag som lärmiljö ?

Planeringsansvariga Ginner, Ulla Nilsson, Eva Skogman, Ulla Nilsson, Eva Skogman Utställningar, Petra Wadström, Maria Sandström, Marianne Olovsson, Pedagogutvecklare Vid Molekylverkstan, Tomas Persson, Gunilla Persson
unpublished
Så det finns gott om samtalsäm-nen och arbetsuppgifter för oss. Vår förhoppning är att konferensen skall bidra med idéer, kunskap och stimu-lans till det arbetet. Thomas Ginner Föreståndare Centrum för tekniken i skolan Linköpings universitet 3 Arrangörer och samarbetspartner Centrum för tekniken i skolan vid Linköpings universitet i samverkan med Teknikföretagen, Skolverket och Teknikdelegationen. Lokaler Lokaler med ett B före lokalnumret är belägna i Bomullsspinneriet, se vidare flygbild sid
more » ... 25. Bomullsspinneriet tillhör Linköpings universitet, LiU Norrköping. Flygeln ligger bredvid Bomullsspinneriet. Övriga lokaler är belägna i Louis De Geer. 4 Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Stockholm. Lärare åk 6-9 MaNoTk vid Stavby skola, Uppsala kommun. Har även magisterexamen i pedagogik och ledarskap.
fatcat:ikerertwwbdfjidcfodxcn4rsq