Biblioteka Politechniki Białostockiej

Anna Sidorczuk, Katarzyna Dąbrowska, Marzena Konczerewicz, Ewa Zwierzyńska
unpublished
Artykuł opisuje zajęcia przygotowane dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych przez bibliotekarzy Biblioteki Politechniki Białostockiej z okazji Tygodnia Bibliotek w 2014 roku. Scenariusz zajęć dołączony do artykułu może być inspiracją dla bibliotekarzy lub nauczycieli, albo posłużyć za wzór do przeprowadzenia podobnej lekcji w innej bibliotece naukowej, publicznej czy szkolnej. Streszczenie biblioteka, dzieci, przedszkole, książka, bibliotekarz Słowa kluczowe Dnia 16 maja 2014 roku
more » ... 2014 roku Biblioteka Politechniki Białostockiej zorganizowała zajęcia dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych pod tytułem "Spotkanie z książką w Bibliotece Politechniki Białostockiej". Przedsięwzięcie związane było z akcją "Tydzień Bibliotek", która w 2014 roku odbywała się pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia". Celem zajęć było zapoznanie dzieci z biblioteką oraz zawodem bibliotekarza, propagowanie idei głośnego czytania, promowanie czytania książek i dbania o nie oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Szczególny nacisk położono na zasady zachowania się w czytelni, poszanowanie książek oraz zasady higieny czytania.
fatcat:4owpzbawfnbjrn3t23o7iaullm