Viselkedésgazdaságtan a fogyasztóvédelemben

Margit Berki-Süle, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Erika Hlédik, Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet
2019 Marketing & Menedzsment  
A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának felismerése, és az ehhez kapcsolódó fogyasztóvé delmi szabályozás meghatározó a fogyasztói magatartás vizsgálata szempontjából. Az elmúlt évtizedekben a viselkedési közgazdaságtan kutatási eredményei a fogyasztóvédelmi politika alakításában is jelentős szerepet játszanak. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a viselkedésgazdaságtani kutatások eredményei hogyan alkalmazhatóak a fogyasztóvédelem gyakorlatában. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN A
more » ... i Versenyhivatal döntései közül három termékkörhöz kapcsolódóan konkrét esettanulmányok feldolgozásával az egyes döntési heurisztikák megjelenésére mutatunk be példát és azt vizsgáljuk, hogy ezeket a döntési hibákat fel-és kihasználó tisztességtelen marketingkommunikációs gyakorlatokat miként ítélte meg a hatóság, és hogyan hatottak a szabályozásra. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK A vizsgált termékköröket érintően azonosíthatóak voltak olyan döntéshozatali hibák kihasználását lehetővé tevő kereskedelmi gyakorlatok, különösen a termékek vásárlási döntés szempontjából fontos tulajdonsá gainak, ezzel kapcsolatos információk mennyiségére, átadási módjára és formájára vonatkozóan, amelyek során a vállalkozások részben az adott területre jellemző alul-vagy túlszabályozottsága miatt megfelelési törekvéseik ellenére sem tudtak megfelelő körültekintéssel eljárni. GYAKORLATI / GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK Az eljárás alá vont vállalkozások álláspontja, valamint a versenytanácsi döntések és azok háttere elemzésének összefoglalásaként megállapítható, hogy a fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban közvetetten és közvetlen módon (az érintett fogyasztói kör jellemző magatartásának leírásában) is megjelennek a viselkedési közgazdaságtan által feltárt és a kilátáselméletben összefoglalt, racionálistól eltérő fogyasztói magatartásminták. Így ezek megfelelő alapot jelenthetnek nem csak a jogalkalmazás, hanem a jogalkotás számára is. Az elemzésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a fogyasztóvédelmi szabályozás témakörének fontosságára a marketingoktatásban is. Úgy gondoljuk a bemutatott esetek elem zése a gyakorló marketing szakemberek számára is hasznos adalékként szolgálhatnak. A vállalati oldal számára kulcsfontosságú a szabályozás alapos ismerete, másfelől a keresleti oldalon a fogyasztóvédelmi ismeretek segítenek jobb döntéseket hozni.
doi:10.15170/mm.2019.53.emok.01 fatcat:nnc7nikgunefjbahxk5xygvcwu