Sharing Scarce Common Resources Local Water Governance in Semi-Arid Sub-Sahara Africa

Els Lecoutere
2011 unpublished
Acknowledgements Ik heb doctoreren ervaren als een proces met vele uitdagingen, met tal van hoogtepunten en met enkele dieptepunten. Doctoreren is ook zoveel meer dan het schrijven van het proefschrift. Voor mij betekende doctoreren een kans om een goed gevulde boekenkast vakliteratuur te doorploegen, een kans om mij verder te verdiepen in onderzoek rond ontwikkeling, een kans om mijn organisatorische talenten aan te wenden tijdens het veldwerk, een kans om interessante mensen te ontmoeten en
more » ... eeën uit te wisselen op allerhande conferenties en workshops, een kans om kennis over te brengen naar studenten en een kans om mij te engageren voor ontwikkeling in het Zuiden, iets wat ik hoop te blijven doen. Doctoreren is bij tijden een vrij solitair gebeuren. Niettemin is het een proces waarin verschillende invloeden meespelen en waartoe vele mensen op verschillende wijze bijdragen, bijvoorbeeld door input te leveren maar ook door voor aangename afleiding te zorgen. In dit dankwoord wil ik enkele mensen expliciet bedanken voor het steentje dat zij hebben bijdragen. Vooreerst wil ik Anne Walraet, mijn promotor, bedanken voor haar vertrouwen in mijn aanpak, voor haar kritische en sturende commentaren en voor haar begrip. Koen Vlassenroot wil ik bedanken voor de opportuniteiten die hij mij heeft geboden, voor de aanmoedigingen, voor de feedback maar ook voor de gezellige praatjes. Ben D"Exelle wil ik bedanken voor de geslaagde samenwerking in Tanzania en erna. Zijn input en feedback zijn enorm waardevol. Zijn professionalisme en enthousiasme werken aanstekelijk. Met Jeroen Adam voerde ik diepgaande gesprekken over methodologie, ethiek en de keerzijde van zelfstandig onderzoek. Maar we hadden ook luchtige babbels over "de dingen des levens". Bedankt hiervoor. Timothy Raeymaekers wil ik bedanken voor zijn feedback en voor de discussies die we voerden. Kristof, Haidari, Godefroid, Bertine en andere bureaugenoten van kortere of langere duur wil ik bedanken voor de uitwisseling van ideeën, de gesprekjes tussendoor en voor de aangename werksfeer 1 . Mijn collegas wil ik bedanken voor de gesprekken in de wandelgangen en de pauzes in het "broodjeskot" of in het zonnetje op de binnenkoer bij een broodje en een soepje. Katleen, een goeie vriendin en een voorbeeld voor mij, wil ik bedanken voor de vele jaren vriendschap. Pascale is een goeie vriendin die altijd voor mij klaar staat en met wie ik graag afspreek om even een pauze te nemen. Bedankt, Pascale, voor je vriendschap en je morele steun. Valerie en 1 In English: I want to thank Kristof, Haidari, Godefroid, Bertine and other colleagues with whom I shared the office for the exchange of ideas, the talks we had and for the pleasant work atmosphere. En Français: Je voudrais remercier Kristof, Haidari, Godefroid, Bertine et les autres collègues avec qui j"ai partagé le bureau for les échanges d"idées, pour les conversations et pour une ambiance de travail conviviale.
fatcat:yrp7zljminhc5luired4ss2ski