CARE 2 Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research CA 2 RE Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani CA 2 RE Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research

Tadeja Zupančič
2017 Proceedings of the CA 2 RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture   unpublished
fatcat:pzkipef4wvf2lgbuddgsktt2pa