Gaziantep-Şehit Kamil-Karpuzkaya Bölgesi Kalker İşletmesinin Patlatma Parametrelerinin İncelenmesi ve Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesi

Ahmet Mahmut KILIÇ
2015 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Özet Taş ocağı işletmelerinde patlatma sonrası oluşan yığının tane boyutu maliyet açısından çok önemlidir. Tasarım parametrelerinin seçiminde istenilen parça boyutunu sağlayacak en uygun tasarım yapılmalıdır. Bu çalışmada Gaziantep-Şehitkamil-Karpuzkaya Bölgesinde bulunan taş ocağının patlatma parametreleri incelenmiştir. Patlatma öncesi ve sonrası görüntüler alınarak WipJoint ve WipFrag yazılımları yardımıyla parça boyut analizi yapılmıştır. Patlatma tasarım parametrelerinin istenilen parça
more » ... istenilen parça boyutunu sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Abstract Post-blast particle size distribution is very important in terms of cost in limestone quarry. In the selection of design parameters to provide the desired particle size should be the most appropriate design. This study examined of blasting parameters the limestone quarry in the Gaziantep-Şehitkamil-Karpuzkaya. Images taken post blasting and pre-blasting particle size analysis was conducted with the via of WipJoint and WipFrag software. Blasting design parameters for compliance with the required particle size was investigated.
doi:10.21605/cukurovaummfd.242746 fatcat:fymeu2tkt5coxhaz3kynf5fz6q