DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT AND HARMONIZATION OF CURRENT LEGISLATION IN THE WORK OF THE BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE IN THE CONTEXT OF MODERN REFORMS

T.S. Bohdanevych, O.S. Fedchenko
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Т.С., доктор філософії (PhD) в галузі права, провідний науковий співробітник відділу «Тестологічний центр» Національна школа суддів України Федченко О.С., к.ю.н., старший викладач кафедри вогневої підготовки Національна академія внутрішніх справ Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних теоретичних та практичних проблем щодо законодавчого вдосконалення чинного законодавства у правоохоронній сфері та органах правосуддя в контексті новітнього реформування. Актуальність наукового
more » ... наукового дослідження зумовлена сучасними реаліями суспільного життя, що вимагає формування та реалізації державної політики у сфері практичної реалізації принципу верховенства права, зміцнення довіри до органів системи МВС із боку суспільства, забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням та європейським цінностям захисту прав людини. Сьогодні громадянські, політичні, економічні та інші права громадян України не є достатньою мірою захищені, про це свідчать, наприклад, перші місця України серед країн Ради Європи за кількістю звернень громадян до Європейського суду з прав людини та кількістю рішень цієї судової інституції, винесених не на користь Української держави. Тому ефективна й якісна робота правоохоронних органів та судової влади у цілому повинна відбуватися з урахуванням необхідності реалізації конституційно-правових положень щодо пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності держави відповідно до потреб правової демократичної держави і громадянського суспільства. Важливим напрямом сьогодні є об'єктивний аналіз ситуації у сфері правосуддя та правоохоронних органів та вироблення за участі правозахисників, міжнародних експертів, вітчизняних та закордонних учених заходів з усунення нинішніх недоліків системи судочинства в Україні, підвищення авторитету правоохоронних органів та правосуддя, зміцнення довіри громадян та доступності правосуддя для всіх членів суспільства. Такі фундаментальні цінності, як безпека і справедливість, мають бути захищеними, що дасть можливість Україні успішно розвиватися, долучаючись до світової спільноти, зберігаючи свою самостійність, суверенітет та безпеку. Ключові слова: верховенство права, поліція, правосуддя, права та свободи громадян, національна безпека, судова реформа.
doi:10.32782/2524-0374/2020-4/86 fatcat:g43znrlljbgpbmcpphni5ynbiq