Eğitimde 'yeterlik' söylemi ve toplumsal eylemlilik ile eleştirel yurttaşlık mücadelesi

MAYO Peter; çev.: DİNÇ
2015 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu makale eğitimde 'yeterlikler' üzerinde yoğunlaşan baskın söyleme ve bu söylemin yöneldiği eğilim türüne dair eleştirel bir bakış sunar. Aynı zamanda bu bağlamda daha bütüncül bir yaklaşımı göz önünde bulundurarak John Dewey, Lorenzo Milani, Barbiana Okulu, Paulo Freire ve Dünya Sosyal Forumu'ndan doğan düşüncelere atıfla eleştirel okuryazarlık ve toplumsal hareket örgütlenmesi meselelerini dikkate alan alternatif bir söylem önerir. Anahtar sözcükler: Yeterlikler, eleştirel okuryazarlık,
more » ... dimsellik, medya, demokrasi, kamusal alan. Abstract :This paper provides a critical view of the dominant discourse in education centering on 'competences' and the type of slant this discourse takes. It also suggest an alternative discourse in this regard with a more holistic approach in mind and which takes on board the issues of critical literacy and social movement organisation, providing due reference to the ideas of John Dewey, Lorenzo Milani and the School of Barbiana, Paulo Freire and those emerging from the World Social Forum.
doi:10.1501/egifak_0000001360 fatcat:b3cz6hiizzgq3p4waa5hnuieru