Fascial planes of the trunk in relation to regional anesthesia - part two: lumbar region
Fasciální prostory trupu ve vztahu k regionální anestezii - část druhá: lumbální oblast

D Nalos
2020 Anesteziologie a Intenzivni Medicina  
ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA / Anest intenziv Med. 2020; 31(3): 86-95 / www.aimjournal.cz PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Fasciální prostory trupu ve vztahu k regionální anestezii -část druhá: lumbální oblast Fasciální prostory trupu ve vztahu k regionální anesteziičást druhá: lumbální oblast Nalos D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Článek popisuje embryologické a anatomické důsledky vývoje
more » ... důsledky vývoje fasciálního systému trupu ve vztahu k možnostem regionální anestezie lumbální oblasti. S použitím literárních zdrojů, schémat, ultrazvukových vyšetření, a počítačové tomografie představuje koncept čtyř samostatných fasciálních kompartmentů v lumbální oblasti. Tento koncept může usnadnit porozumění blokádám v lumbální oblasti a zpřesnit indikace a postupy. Klíčová slova: fasciální prostory, ultrazvuk, regionální anestezie. Fascial planes of the trunk in relation to regional anesthesiapart two: lumbar region The article describes the embryological and anatomical consequences of the development of the fascial system of the thorax in relation to the possibilities of regional anesthesia of the lumbar region. Using literary sources, schematics, ultrasound examinations, and computed tomography, we present the concept of four separate fascial compartments in the lumbar region. This concept can facilitate the understanding of blockades in the lumbar region and refine the indications and procedures
doi:10.36290/aim.2020.026 fatcat:gglw6tt3tvcnddtnpjfsfdl5nq