Num 22 [dataset]

Dead Sea Scrolls Electronic Library Biblical Texts   unpublished
Publicat on-line: 10 de març de 2011 És indubtable que els jardins botànics han contribuït (i encara ho fan) a la introducció i dispersió d'una gran quantitat d'espècies al•lòctones invasores, i alguns dels exemples que apareixen al treball de Hulme (2011) són paradigmàtics, com ara el del jacint d'aigua (Eichhornia crassipes). Tot i això, l'autor reconeix que la majoria de casos de propagació de plantes invasores a partir de jardins botànics van tenir lloc durant el segle XIX o durant la
more » ... X o durant la primera meitat del segle XX, i destaca el paper cada vegada més actiu d'aquests en la conservació de la flora autòctona. De totes maneres, i tal i com conclou l'autor, la majoria de jardins botànics del món encara no disposen de mecanismes per a l'avaluació del risc de les espècies al•lòctones que s'hi cultiven, i només una minoria s'han autoimposat codis de bones pràctiques enfocats al control i/o substitució de les espècies invasores. Vista del Jardí Botànic de Beijing (municipal) (Fotografia: J. López-Pujol) E-OPINIÓ NÚM. 22 -PORTAL DE BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ DE PLANTES Individus de Rhus typhina a la municipalitat de Beijing (Fotografies: H.-F. Wang) E-OPINIÓ NÚM. 22 -PORTAL DE BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ DE PLANTES Editat per: J. López-Pujol Citació recomanada: López-Pujol, J. 2011. E-Opinió núm. 22: Plantes Invasores: noves visions -Resposta.
doi:10.1163/2451-9383_dsselbt_dss_el_bt_num_22 fatcat:as7gjnvdprbhbil4wx5accjog4