TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI

Seyhan Aksoy, Didem Çabuk
2019 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi  
Didem NARMANLI 2 ÖZ Ticari yayıncılığın başladığı yıllardan beri televizyon kanalları, reklam gelirlerini garanti almak ve sürekliliğini sağlamak adına dizilerin avantajlarından yararlanmaktadır. Özellikle son yıllarda, reklam pastasından pay almak isteyen tüm büyük kanallar, ana yayın kuşağında yerli dizi yayınlamaktadır. Yerli dizilerin sayısının artması ile birlikte tutan ve tutmayan dizi tanımlaması yapılmaya başlanmıştır. Bu tanımlama ile zihinlerde hem talebin arzı belirlediği hem de
more » ... rlediği hem de sunulan içeriklerin birbirinden farklı olduğu yönünde bir yanılsama yaratılmaktadır. Söz konusu içerikler birer kültür endüstrisidir ve standarttır. Bu çalışmanın amacı, tutan ve tutmayan dizi tanımlaması ile yaratılan farklılığa karşı yerli dizilerin aynılığını ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada 2016-2017 yayın döneminde altı kanalda yayınlanan tutan ve tutmayan diziler; oyuncular, karakterler, izleyiciye verilen dersler, klişe öyküler ve müzik kullanımı açısından nitel içerik çözümlemesine tabi tutulmuş ve aynılıkları ortaya konulmuştur. ABSTRACT Television channels have been enjoying the advantages of the serials to ensure their advertising revenue and its continuity since the beginning of commercial publishing. Especially in recent years, all major television channels that want to get a share from the advertising revenue are broadcasting the domestic tv series on the prime time zone. Along with the increase in the number of domestic tv series, identification of the tv series which is popular and unpopular has begun. With this definiton, an illusion that both the demand determines the supply and the content of tv series are different has been created in the minds. The given content are both a culture industry and standardised. Despite the illusion of difference that created with the definition of popular and unpopular tv series, the aim of this study is to reveal the uniformity of them. For this purpose the popular and unpopular tv series that have been broadcasted in the 2016-2017 period were analyzed with the qualitative content analyze in terms of the the characters, the lessons given to the audience, clichés and musical use, and their sameness was revealed.
doi:10.19145/e-gifder.443515 fatcat:afgsu44j2rdq7osfknpyvzcxxu