Σχεδιασμός - δομική ανάλυση και βελτιστοποίηση ενδομυελικού ήλου διατατικής οστεογένεσης βασιζόμενου σε ευφυή υλικά με μνήμη [thesis]

Σταύρος Τσαντζαλής
doi:10.12681/eadd/17838 fatcat:u5d6e3l2ejfs5o45orm5z44aii