KEHITYSYHTEISTYÖ-HARJOITTELU OPPIMISMENETELMÄNÄ

Anni Salla, Jonna Heikkilä, Sirpa Halonen
unpublished
Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelma Swazimaassa Korkea-asteen koulutuksessa on aina ollut vahvasti mukana eteenpäin katsominen, uuden tiedon tuottaminen ja aiemman tiedon tarkentaminen. Nykymaailmassa toiminta, työ ja tieto ovat yhteistoiminnallisia ja verkottuneita. Yksittäisen ihmisen osaaminen jää suppeaksi ja vähämerkitykselliseksi, ellei siihen liity vuorovaikutusta muiden kanssa. Tieto luodaan kokemuksista, joten oppimisympäristön tulisi olla realistinen.
more » ... ealistinen. Innovaatiopedagogiikassa pyritään yhdistämään ammattikorkeakoulun keskeiset tehtävät-opetus-, tutkimus-, kehittämis-ja palvelutehtävä. Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-ja palveluprojektit toimivat opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Tässä julkaisussa tarkastellaan kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoiden oppimiskokemuksia vuosina 2004-2013 kehitysyhteistyö-projekteissa Afrikassa, pääosin Swazimaassa. Haastattelujen tarkoituksena on ollut kerätä opiskelijaharjoittelijoiden kokemukset suorittamastaan kehitysyhteistyöharjoittelusta, sen haasteista ja hyödyistä sekä näkemykset kehitysyhteistyöharjoittelusta oppimisympäristönä ja-menetelmänä. Haastattelut julkaisua varten on tehnyt monialainen projektipaja-ryhmä syksyllä 2013. www.turkuamk.fi ISBN 978-952-216-473-5 ISSN 1457-7925 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 190 TUTKIMUKSIA
fatcat:pzdlgvpo4zfm5du6rnzyh4eaw4