ROZUMIENIE TERMINÓW PRAWNYCH PRZEZ NIESPECJALISTÓW W DOBIE SYSTEMU OPARTEGO NA SĘDZIACH NIEZAWODOWYCH W JAPONII

Mami Hiraike OKAWARA
2012 Comparative Legilinguistics  
Wydanie publikacji dofinansował Instytut J zykoznawstwa Czasopismo znajduje si na li cie Ministerialnej czasopism punktowanych z 2012 roku z liczb 8 punktów.
doi:10.14746/cl.2012.12.02 fatcat:dvng43wctzc3hnxerewkea3ite