Beskrivelse til Geologisk Kort over Danmark (i Maalestok 1:100,000). Kortbladet Hindsholm

N.V Ussing, Victor Madsen
1897 Danmarks Geologiske Undersøgelse I. Række  
Kortbladet Hindsholm omfatter følgende Sogne:1) I Holbæk Amt: den sydlige Del af Kolby og Tranebjerg Sogne i Samsø Herred.2) I Odense Amt: Stubberup, Dalby, Mesinge, Viby, Dristrup og Dele af Kerteminde, Munkebo og Kjølstrup Sogne i Bjerre Herred: Norup, Otterup, Skibby, Østrup og Dele af Hjadstrup, Lunde og Lumby Sogne i Lunde Herred; endelig Dele af Krogsbølle og Bedeslev Sogne i Skam Herred.
doi:10.34194/raekke1.v2.6755 fatcat:sqenvob54bhkzdlxig2mwel7sy