An integrated paper-based sample-to-answer biosensor for nucleic acid testing at the point of care

Jane Ru Choi, Jie Hu, Ruihua Tang, Yan Gong, Shangsheng Feng, Hui Ren, Ting Wen, XiuJun Li, Wan Abu Bakar Wan Abas, Belinda Pingguan-Murphy, Feng Xu
2016 Lab on a Chip  
An integrated paper-based sample-to-answer biosensor is proposed, which enables simple paper-based nucleic acid extraction, amplification and detection for point-of-care testing.
doi:10.1039/c5lc01388g pmid:26759062 fatcat:boifjwxavfbhdfygylmfe6xwum