Sempozyum değerlendirmesi : Dışa Açılım Aracı Olarak Çeviriye Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türk Kültürünün Çeviri Yoluyla Temsili Sempozyumu

ÇORUK F. Jale Gül
2016 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Bir kültüre ait eserlerin çevirisinin, o kültüre ait imge/imgelerin oluşturulmasında, değer yargılarının yayılmasında dolayısıyla da bir kültürün başka bir kültüre ihracı noktasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu dikkate alındığında yapılan eser tercihlerini etkileyen unsurların neler olduğu, kültürel ögelerin nasıl aktarıldığı, aktarım aşamasında çevirmenin olumlu/olumsuz yönlerinin neler olduğu, yapılan çevirilerin ne gibi işlevler üstlendiği, Türk kimliğinin temsilinin tek tipli mi/çok
more » ... tipli mi olduğu, ulusal kurum ve kuruluşların çeviriye
doi:10.1501/sbeder_0000000119 fatcat:gydyi3dzcrdyva5mcwtszkqlpq