Two New Antifungal Cyclic Lipopeptides from Bacillus marinus B-9987

Dao-Jing Zhang, Rong-Feng Liu, Yuan-Guang Li, Li-Ming Tao, Li Tian
2010 Chemical and pharmaceutical bulletin  
doi:10.1248/cpb.58.1630 pmid:21139268 fatcat:owkkfoxezjdvjf7h7tpuyuieby