Elderly patient with cancer
Senior s onkologickým onemocněním

Hana Matějovská Kubešová
2020 Onkologie  
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU, Brno Přehledový článek se zabývá charakteristickými rysy onkologického onemocnění u nemocných seniorského věku z pohledu kumulace procesů běžné involuce a jejich kombinace s patofyziologickými mechanismy navozenými přítomností nádoru a jeho léčbou. Pozornost je věnována důsledkům nechutenství, anemizace, dehydratace, tromboembolickým a septickým komplikacím. S prodlužující se střední délkou života, zdokonalováním diagnostiky nádorů a
more » ... inádorové léčby se do onkologické péče dostávají i senioři léčení pro více chronických chorob a ohrožení vznikem geriatrických syndromů, jako je instabilita a pády, delirantní stavy či rozvoj komplikací spojených s imobilizací nemocného. Klíčová slova: senior s onkologickým onemocněním, specifika chorob ve stáří, anémie, nechutenství, křehkost, imunosuprese, septické komplikace. Elderly patient with cancer This article offers the review of characteristic features of malignancies in elderly as a result of commulation of common involution changes combined with pathophysiological mechanisms caused by tumor and its therapy. Attention is paid to impact of appetite loss, anaemia, dehydration, thromboembolic and septic complications. With increasing life expectancy, improving diagnostics and anticancer treatment, seniors with multiple chronic diseases are also entering cancer care. These patients are at risk of developing geriatric giant syndromes as instability and falls, deliria and complications connected with imobility.
doi:10.36290/xon.2020.001 fatcat:tvn6wcyut5cixinyp6ncxooafy